Välkomna till Lidköpingsamatör Radioklubb
SK6LR
Lidköpings gamla rådhus

Lidköpings rådhus är ett byggnadsminne
på Nya stadens torg i Lidköping

Byggnaden var från början Magnus Gabriel de la Gardies jaktslott på Kållandsö, uppfört efter ritning av Matthias Holl. Den nedtogs 1672 och fraktades till Lidköping, där den återuppfördes på det som skulle bli Nya stadens torg. På en ny bottenvåning av sten uppbyggdes en tvåvånig träbyggnad, täckt av en väldig huv och krönt av ett torn i två avsatser med ekspånsbeklädda tak. Kring bottenvåningen byggdes en krans av salubodar under ett platt tak, senare ersatt av ett högre karnissvängt tak. Rådstugan stod färdigt att tas i bruk 1676 och tjänade samma funktion till 1883, då det var säte för rådhusrätt och magistrat. Vid olika tider inrymde det även polisstation, spruthus, provisoriskt museum och slutligen kommersiella lokaler. Huset har genom århundradena genomgått en del förändringar på 1740-talet panelades väggarna och det tillkom en fritrappa till andra våningen, en balkong i tredje våningen och ett tornur. Byggnaden eldhärjades 1960 varvid endast bottenvåningen och delar av mellanvåningen blev kvar, men i skadat skick. Den rekonstruerade efter gamla ritningar under ledning av arkitekten Stig Hermansson. Genom tiderna har byggnaden omväxlande varit målad gul eller röd. Högst upp pryds den av Justitia med förbundna ögon och vågskålar. I dag inryms Lidköpings turistbyrå och ett kafé i byggnaden.