Sånger
Romani Sånger och Sång Tradition.

Romani-visorna

förs vidare genom muntlig tradition från person till person, familj till familj, släkt till släkt.

Det finns väldigt få inspelningar eller dokumentationer utav resandemusik i Sverige, på senare tid under 2000-talet har man dock utgivit ett par cd-skivor med resandemusik, innan dess kunde man bara få tag i privatinspelade kassettband som vandrade runt bland alla släkterna som en vandringspokal.

Trots dessa inspelningar som gjorts under senare tid så är vår visskatt på väg att försvinna.

Sättet som man framförde visorna på var ett liknande, de asiatiska folkslagens vis, man sjöng akkapella oftast och orden drogs ut och man nästan ”bollade med orden” upp och ner i olika tonarter och drog ut på sista ändelserna så långt det gick. Det finns många berättelser om de äldre resande som sjöng så att man grät i floder när man satt och lyssnade på deras sånger. De sjöng oftast efter att de hade förtärt starka drycker, de kom då ”i rätt sinneslag” som de brukade säga. Här är några få texter med både nyare och äldre Romani sånger.

Har ni frågor eller en visa ni vill lägga på denna hemsidan e-posta mig.