Ordlista / Romani

 

 

 

Svensk romani är i Sverige namnet på ett språk som talas av resandefolket. Språket liknar norsk romani och bägge kallas även rommani rakripa. Samlingsbeteckning är skando-romani. Detta språk, som talats i Sverige åtminstone sedan tidigt 1500-tal, har varit hemligt för icke-resande och många resande har idag glömt språket. Nyare studier (se källförteckning) visar att språket är en direkt fortsättning på de romanidialekter som talas på kontinenten, fr a sinte-manouche (Tyskland-Frankrike) samt kale-dialekten i Finland. Grammatiken har till största del ersatts av svenskans grammatik, även om ett antal språkliga strukturer i svensk romani ej återfinns i svenska. Svensk romani är alltså i högsta grad ett självständigt språk, inte en dialekt av svenska, som angivits i äldre studier. Det specifika ordförrådet (som är relativt litet) motsvarar till 80-90% den kontinentala romanins, dock med hög andel tyska lånord. Huruvida detta språk ansetts vara ett folkspråk eller ett sociolektiskt språk (liknande sotarspråk, knallarspråk o d) har varit avgörande för synen på resandefolket såsom självständig etnisk minoritet eller social grupp. Sedan 1999 är de i Sverige nationell minoritet.

Romanispråket hålls ofta inom släkten och brukar inte talas utanför familjen.


Svensk romani tillhör det som enligt somliga forskare kallas stratum I, dvs den första spridningsvågen över Europa under medeltiden:

Stratum Ett romani. Stratum ett inkluderar de äldsta dialekterna: Mechkari, Kabuji, Xanduri, Drindari, Erli, Arli, Bugurji, Mahajeri, Ursari (Rićhinari), Spoitori (Xoraxane), Karpatichi, Polska Roma, Kaale (från Finland), Sinto-manush, scandoromani (svensk-romani) och den så kallade baltiska dialekter.

Stratum Två finns det Chergari, Gurbeti, Jambashi, Fichiri, Filipiji och en undergrupp av Vlax dialekter av Rumänien och Bulgarien.

Stratum Tre omfattar resten av den så kallade Vlax dialekter, inklusive Kalderash, Lovari, Machvano.

Blandade språk Några romer har utvecklat blandade språk när dom vistats flera hundra år i samma land, däribland: Calo eller Iberiska-romska, som använder den romska lexikon och spanska grammatiken. Romungro eller ungerska-romska Portugal-romska av fastlandet Portugal Lomavren or Armenian -Romani Lomavren eller armeniska-romska Angloromani eller engelska-romska Scandoromani (Norska-Traveller romska eller svenska-Traveller Romani) Romano-grekiska eller grekiska-romska Serbian -Romani Romano-serbiska eller Serbisk-romska Boyash, en dialekt av rumänska med ungerska och romska loanwords Sinti-Manouche-Sinti Sinter-Manouche-sinternas (romani med tyska grammatik) [Källa text:Lenny LindellOrdbok över svensk romani ]

De första skriftliga beläggen av ord och fraser i svensk romani är från 1700-talet. Språkforskaren Per Björkman skrev 1730 en avhandling i Uppsala, där han förtecknade 47 ord och uttryck, som soldaten Jacob Helsing berättat för honom. Att de resande talade ett eget språk är också belagt i rättsprotokoll från Rönnebergs ting i Skåne år 1764, där en fras är dokumenterad.

Källa:

Läs litet utdrag ur boken här!

 

 

Ett hemligt språk lyfts fram.

 

Ordbok över svensk romani: Resandefolkets språk och sånger av Lenny Lindell och Kenth Thorbjörnsson-Djerf är en dokumentation av ett språk som hållits hemligt för utomstående och överlevt i 500 år, mot alla odds.

 

Svensk romani är ett rikt och varierat språk men utan officiella regler för stavning och grammatik. Den nya ordboken rymmer 1800 uppslagsord på svensk romani, med utförliga exempelmeningar, och 1600 på svenska. Ett avsnitt om resandefolkets vistradition samt flera exempel på visor ingår också.

 

Bokens huvudförfattare Lenny Lindell (f. 1981) och Kenth Thorbjörnsson-Djerf (1949-2005) talar själva svensk romani. Fil. dr Gerd Carling är vetenskaplig medarbetare i boken. Materialet i boken är eftertraktat, både av språkforskare och av resandefolket själva.

 

Ordbok över svensk romani utges av Podium med stöd av
Språkrådet och Statens kulturråd.

Bokens författare Lenny Lindell (f. 1981) och Kenth Thorbjörnsson Djerf (1949–2005) talar själva svensk romani. Fil. dr Gerd Carling är vetenskaplig medarbetare i ordboken.

Läs ett utdrag ur Ordbok över svensk romani

Ordbok över svensk romani utges av Podium med stöd av Språkrådet och Statens kulturråd.

PRESSRÖSTER

Romani har länge varit svåråtkomligt för en icke-rom, men nu börjar ljuset lysa över språket i Sverige ... Det här är en utmärkt språklig genomgång ...

- Irene Elmerot, Språktidningen

... väl genomarbetat och vetenskapligt men ändå lättbegripligt ... Ett unikt material som torde vara mycket intressant för språkforskare och studenter, romanitalande och allmänt språkintresserade.

- Julie Hansen, Bibliotekstjänst 

 

Den är som en nyckel till en hemlig värld.

- SVT Kulturnyheterna

Utgivandet av boken är en kulturgärning som även icke resande har glädje av.

Henrik Persson, Fjärde Världen 

Internationella Biblioteket

Nya Lidköpingstidningen

SR Radio Romano

SR Skaraborg

SR Skaraborg - Snackis

SR Språket

Lyssna på SR Språket

SVT Kulturnyheterna

Östersunds-Posten

dagensbok.com