Om mig!

God Dag eller som vi säger Lattjo Dives.

Lenny Lindell är född 1981 och tillhör resandefolket. jag har samlat material i flera års tid och skrivit boken Ordbok över svensk romani: Resandefolkets språk och sånger (Podium, 2008). Lenny Lindell medverkar med sång och gitarr på flera cd-skivor, bl.a. Viser på vandring i Norden, samt komponerar egna visor. Han driver också en hemsida med information om resandefolket. Denna hemsidan och norden största Community för Romanifolket. Jag har även gjort översättnings jobb förutom dessa som tex på www.riksdagen.se "under modersmål" " svensk romani "  Även på Språkrådets hemsida www.sprakradet.se "under menyn resande" Jag kan stå till tjänst med översättningar, frågor om språket med mera då. Sitter även i språkrådet så har höga kunskaper på detta område

Jag har haft denna sidan som legat online i ca 12 år sen jag var 14 år gammal! Så jag vill nog påstå att de är den äldsta Romani sidan på nätet och är i dag en stor samlingspunkt för diskussioner och information på Internet.

Jag gick med i Föreningen Resande Folket när jag var 17 år och där satt jag i styrelsen i ca 2-3 år, under denna tid åkte jag runt i norden och berättade om Romanifolket. Jag var med och spela och sjöng Romani visor i Kyrko-Klocks spelen i kristinesand ( Norge ) år 1998.

Jag har även haft hand om flera Romani lektioner på ungdoms läger runt om i landet när jag var yngre b.l.a på (citat från artikel) 

I helgen Genomgicks ett ungdomsläger i Mantorp travbana 1999.
Där vi var en grupp på 30st personer. 
Målet med detta var att lära sig mer om vår urgamla hästkultur
Det var också språklektioner på romani som hölls av Lenny Lindell.
Senare på och under kvällen spelade och sjöng Lenny traditionell
resande musik.)

Och den 30/10 2000 Resandefolket på träff i Mantorp
Ungdomar levde som sina förfäder

Lenny Lindell hade med sig gitarren och man sjöng sånger från romernas kultur., "vi har haft språkövningar, det har varit jättebra" sa Lenny.

Detta är bara någon artikel från tiden när jag satt i styrelsen.

Jag har varit med i interjuver ett fler tal gånger i radio. Jag var i kyrkan i Göteborg år 2000 när mitt folk fick den offentliga ursäkten av Ärkebiskopen KG Hammar, detta var ett stort steg för vårat folk. Att vi även blev en Etnisk Folkgrupp år 2000 var också ett stort steg som jag varit med att kämpa för. I dag är jag inte längre med i någon Förening, men arbetar ändå för rättigheter b.l.a mot fördomar, för vårat modersmål Romani , och sång traditioner på olika vis, genom olika kulturgärningar jag arbetar för och stöter på i min vardag.

Jag har även spelat in 3 st Romani Cd skivor. Den första är från 1999 och heter "Trin Romanoa Gijar" som jag spelade in ihop med två andra från den tiden jag var med i föreningen där vi fick hjälp av statens kulturråd.

Den finns att köpa under butiken.  denna cd skivan sjunger jag b.l.a "buro bengen","vri pre dromen","dromens tjavoar" med flera.

 

Min andra cd skiva är själv finansierad av mig och den heter "Kettanes Soraloa" (Tillsammans är vi starka) den innehåller 18 traditionella Romani visor som "Med sele häst och vagn", "Ett folk av den äkta stam” ( Lindgrens visan ), "Höstvisan", "Baro Develeske dad", "Ett minne djupt", "En fånges klagan",  "Vadstena bro", m.f.l.

 

Jag personligen tycker att de är viktigt att föra vidare dom traditionella visorna, för dom är en del av oss som folkgrupp och bör inte falla i glömska! Även om många i min egna ålder tycker de är lite tråkig musik om man jämför med mer modern musik.

Min tredje cd skivan heter "Visor på Vandring Vol 2" och är från ett norsk projekt där Arne Fredrikssen står som ansvarig. Där är inte bara jag som är artist utan flera Romani musiker från Sverige, Norge och Finland. På Denna cd skivan bidrar jag med 5 st visor och även en lång översättning på prestationen i en Cd-bok som finns i Cd omslaget på Romani. Modersmålet vårat Romani även kallat Svensk-Romani och Resande Romani är och har varit något jag jobbat med i många år. Det  finns i dag inte många böcker ute på marknaderna eller biblioteket att få tag i just över våran Romani dialekt. Jag har b.l.a hjälpt till på den tiden jag var med i Förening att bygga upp med ord och meningar till Barn Boken "Miro Rakkrar Romani"- Jasmin Rosengren 2007 med enstaka ord och böjningar.

 Jag har själv i hopp med den nu avlidne Kenth Torbjörnsson - Djerf ”2005” under 6 års tid jobbat med en bok som kommer att bli nordens genom tiderna största scando-Romani lexikon med morfologi, grammatik lära och ordlista. Jag har arbetat med detta på min fritid under 6 års tid. Det har varit en tuff tid men ska bli roligt när den inom kort kommer ut.

 

Varför jag skriver och gjort allt detta för mitt folk är för att jag känner att våra barn och ungdomar är på väg att glömma sitt språk, modersmålet Romani tjib och sångtraditioner. Vilket jag tycker är mycket sorgligt.

Men sedan slutet av 1990 talet har de kommit upp mer information till familjer att man inte ska behöva gömma sej längre p.g.a alla fördomar som varit och är mot oss som folkgrupp. Språket har varit hemligt bland Romanifolket därför de finns så lite till kursmaterial och ordlistor att titta i. Dem som finns ute är mycket präglat av ett gammalt ord förråd som länsman,lymmel,kitel,länsfiskalen e.c.t Dessa böcker skrevs i mitten på 1900 talet så  en uppdatering på ordlistor och språkforskning kring scando romani på 2000talet var högst nödvändig.

Som jag skrev innan, varför de behövs är för att vårat språk har varit så hemligt! så hemligt att till och med vi själva börjar glömma av det!

De finns kanske 200 Romani talare i av svenska romani som behärskar språket väl, och kanske 5000 tusen som kan enstaka ord och resterande kan tyvärr ingenting. Vart gränsen går mellan att behärska sitt språk till att kunna enstaka ord kan skiljas åt efter person o tycke.

Min bok som kommer ut var ett stort steg för oss, som det står i tex tidningen Romani Glinda Nr 3 2007

Artiklen ”Från Sanskrit till Romani”

Så jag är sakkunnig i stor mån för representera Svensk-Romani i dagens inventeringar som är på gång av, skolutvecklingar och skolmyndigheter.

(En forskare skriver rekommendation av Lenny Lindell som representant för svensk romani inför Språkrådets inventering av romanidialekter i Sverige

Lenny Lindell har under flera år, utarbetat en ordbok över Svensk romani, som inom kort kommer att publiceras på ett förlag. Lenny är modersmålstalare av svensk romani och genom detta arbete i allra högsta grad lämplig som referensperson för svensk romani inför en övergripande inventering. Den dialekt som talas av Lenny Lindell är, i förhållande till tidigare nerteckningar, en synnerligen utpräglad form av den dialekt, som kallas svensk romani. Svensk romani är en blandning av svenska och romani och hos många talare tenderar svenskan att vilja ta över. Så är inte fallet med Lennys romani. Detta yttrar sig bl.a. genom ett antal bevarade fonem från europeisk romani, som förenklats i andra befintliga nerteckningar, likaså ett större antal romska konjugationer och adverb, som i andra befintliga nerteckningar bytts ut mot svenska, liksom en stor andel romska lexem, som inte förekommer i andra befintliga nerteckningar. Av denna anledning in synnerhet genom den goda insyn jag fått i materialet från den tid vi samarbetat över ordboken, i högsta grad rekommendera Lenny Lindell som representant för svensk romani)

Boken kom ut den ( 24/11-08 ) en väldigt speciell banbrytande bok! Ordbok över romani: Resandefolkets språk och sånger (detta är samma Romani som talas i både Norge och Sverige)

 

Att min språkbok äntligen kommit ut är ett enormt stort steg för vår egna folkgrupp.

Så är ni intresserade av denna bok och dess betydelse för framtiden så kontakta mig

Ni kan beställa boken direkt på Podium.nu

 

Ett hemligt språk lyfts fram.

 

Ordbok över svensk romani: Resandefolkets språk och sånger av Lenny Lindell och Kenth Thorbjörnsson-Djerf är en dokumentation av ett språk som hållits hemligt för utomstående och överlevt i 500 år, mot alla odds.

 

Lite artiklar jag samlat och nu här länkar:

InternationellaBiblioteket.se

http://www.interbib.se/default.asp?id=44856&ptid=5078

"Vi är på väg att glömma vårt språk mer och mer, modersmålet romani och sångerna, vilket jag tycker är mycket sorgligt."

Har ni frågor får ni gärna kontakta mig