Historia

Vilka är då Romanifolket? Majoritetsbefolkningen kallar oss för ”Tattare/Zigenare skojare med mera”

Vi har en egen kultur vad det gäller Språk, Seder Sång Traditioner med mera. Jo, det är ett folk slag som jag tror kommer från. Reste upp i Europa det finns Romanifolk så gott som överallt i världen.De finns olika stammar utav Romanifolk och vi tillhör den första vandringen av Romanifolk som kom till Europa.Och varit längst i norden utav alla Romani stammarna.

Det finns olika beteckningar på vårat folk slag tex Romani,Romano, manusch,tavring, Gipsy ,Tattare ,Zigenare, Ziguner, Traiganes , Romany. Vi kallar oss själva för Romano, utav Romanifolk Resande, och yrkes namn som  Dinglare, Tavring ,Mengare, med mera första RomaniFolket, eller ”Tattare/Ziguner”

 

Romer, eller resande, är en av Sveriges officiella minoriteter. Sverige har haft en relativt liten romsk befolkning jämfört med de andra länderna kring Östersjön. De första romerna kom till Sverige 1512. Under århundradena förvisades många romer från Sverige till Finland, men efter Sveriges och Finlands inträde i EU har många romer återinvandrat.

Romerna i Sverige kan delas in i:

 

”I det föregående har vi funnit att orden Zigenare och Tattare länge använts synonyma namn på samma FOLKGRUPP i Sverige.
Sedan den gamla svenska Zigenarstammen mer och mer förlorat sin yttre zigenarprägel skilde sig orden åt i betydelseavseende.
Zigenarnamnet övergick helt naturligt till SENARE inkomna romer som stammarna Kelderasch och Lovara, medans tattarnamnet fortfor att beteckna på Romanifolket ( resande folket ) som är den gamla första zigenarna ”romerna i Sverige”"....”Den 29 september 1512 kom Greve Antonius med ett stort antal familjer. Greve Antonius och hans här blev kallade för tattare senare i en svensk krönika av Olaus Petri. Själv sade sig hären komma från "Klene Egifft", lilla Egypten vilket tolkats av vissa forskare som en romsk bosättning på Peleponnesos i Grekland. Ifall Greve Antonius är samma person som Antonius Gagino passerade denna romska här Skottland 1505 enligt ett brev från den skotske kungen Jakob IV. Bland finska, norska och svenska gammalromska släkter har namn som Grek och Skotte cirkulerat, vilket kan ha sin förklaring i vandringsvägarna.
Romernas historia i Sverige är en historia kantad av förföljelse, trakasserier och diskriminering. På 1500-talet var det belagt med dödsstraff för manliga romer att uppehålla sig i landet. På riksdagen i Örebro 1617 beslutades att landets alla "tattare och zigenare" skulle utvisas.De första romerna i Sverige är går synonymt med namnet Resandefolket. Innan den nyankomna vågen av romer som kom i början på 1900-talet.Så kallades Resandefolket”Romanifolket” För både "tattare och zigenare" men sedan fick de romerna som kom på 1900-talet mer denna benämning ”zigenare” och Resandefolket ”tattare” betänkningen.Mellan 1914 och 1953 var romsk invandring till Sverige förbjuden, vilket betyder att Sveriges gränser var stängda för romska flyktingar under andra världskriget och de nazistiska förföljelserna.
År 1560 var Gustav Wasa kung över Sverige. Han var mycket grym mot oss som levde i Sverige under denna tid.En annan kung som behandlade romer illa var Johan den 3:e. Han tvingade Romanifolket samt deras barn att arbeta som slavar i gruvorna. Många av dem dog av det hårda arbetet.Drottning Kristina gav order om att alla Romanifolk eller ”Tattare/ziguner som vi kallades ”skulle avrättas eller bli hängda. Deras kvinnor och barn skulle utvisas ifrån Sverige, därefter blev de mördade av drottning Kristinas legosoldater.


Finland fick sina romer från Sverige under 1500-talets senare hälft, våran första framstöt mot Finland år 1559 hade stoppats på Åland.

År 1584 omtalas en del "tartare",bärande svenska för och efternamn, som fångar på Åbo slott,dit Pontus de la Gardie låtit dom föras på grund av böndernas klagomål.
Och år 1597 berättar ståthållaren på Nyslott Götrik Finke om "tartareskaror" på över 100 personer, vilka kringvandrade i Savolax och som säger sig ha för avsikt att driva över tillbaka till Sverige.
Under hela slutet av 1500-talet fram till att Sverige och Finland fick stängda gränser år 1808 hade romanifolket täta förbindelser mellan varandra.
Särskilt för det svenska romanifolket var gränsstängningen negativt ur ras synpunkt t,det betydde nämligen ett ständigt tillskott av äkta romaniblod som motvikt mot de förbindelser som knötos utanför romanistammarna inom Sverige.
Vidare kan nämnas att även Estland hade zigenare som kallades för "Laiuse-zigenare", dom talade en romanidialekt som innehöll många svenska och finska lånord och som till skillnad från andra zigenardialekter i Baltikum och Ryssland står den finska och svenska romanidialekten nära.
Detta visar att deras förfäder invandrat till Estland genom Sverige och Finland redan under den svenska tiden och alltså var besläktade med oss Romanifolk i Sverige och dom som kallar sig för Kaale i Finland.
(Alla Laiuse-romer blev avrättade och utrotade av nazisterna under 2dra världskriget)

År 1637 kom det en ny lag till Sverige. Alla ”Tattare/ziguner” (”Placat om Tartarnes fördriwfande af landet”) kunde bli avrättade utan någon rätt till rättegång. Denna lag gällde en bra bit in på 1800-talet.
Många förvisades på 1600- och 1700-talet till orter i gränstrakter mot Ryssland, orter som numer tillhör Finland. Några tusen av senare generationer till dessa romer har återvänt till Sverige efter 1954, då restriktionerna mot invandring av romer lättade. Många, framför allt finska romer, har sedan dess flyttat fram och åter mellan länderna. Under 1700-talet förändrades politiken successivt mot att försöka assimilera romer, bl.a. genom lösdriverilagar, som förbjöd kringströvande. Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet kom en ny grupp romer från Ryssland via Finland och från Ungern via Frankrike och Danmark. De åtta släkter som kom i den emigrationsvågen tillhörde framför allt släktena keldaresha, lovara och tjurari. Under 1960-och 70-talen kom flyktingar från olika länder i Europa. Med den sista strömmen av romska flyktingar under 1980- och 90-talen har ett stort antal utomnordiska romer kommit från olika delar av östra Europa, främst från forna Jugoslavien. Det finns alltså Romanifolk släkter, som bott i Sverige i århundraden( resandefolket dom första Romanifolken) medan andra är nyanlända flyktingar eller invandrare från 1960- och 70-talet och framåt. De romer som finns i Sverige är således en mycket heterogen grupp. Trots att romerna bott i många olika länder och inte haft ett eget land sedan de lämnade Indien, har de lyckats bevara en gemensam identitet och kultur.

I Sverige har bestämts att resandefolket ska räknas till den nationella minoriteten romer. I Norge däremot har den norska staten bestämt att resandefolket och romerna bildar varsin egen minoritetsgrupp.
Hur många romer som finns i Sverige idag, är omtvistat. De officiella siffrorna brukar vara cirka 15 000 – 20 000 samt minst 20 000 resande. I Sverige har statliga myndigheter gjort en indelning i svenska, finska, utomnordiska, nyanlända samt resande romer. *Resandefolkets språk är romani, även kallat romani chib (chib betyder språk) eller *romanes. Ursprunget till romers språk är de indiska språken sanskrit, hindi och punjabi.

*( romanes betyder på romskvis, på scandoRomani svensk-romani Romanot= på Romanot vis/sätt).
Resandefolket ( romanifolkets dialekt är Svensk,scando romani)

Tack vare att Romanifolket bott i många skilda länder har många låneord infogats från länder där vi bott. Romani har därmed utvecklats på olika sätt och man räknar idag med att det finns cirka 60 olika dialekter. Vanligt förekommande dialekter i Sverige är scando-romani ( resandefolkets romani ) , kelderash, lovari, arli, kaale (finsk romani), sinti För att kunna kommunicera internationellt eller nationellt mellan olika grupper av romer, används oftast kelderash eller arli. Alla romer talar dock inte romani eller kan bara vissa ord. Romernas utsatta situation har bidragit till att vissa grupper upphört med att tala och utveckla sitt språk.

År 1914 förbjöds romer att komma in i Sverige. Den lagen upphörde 1954.

*romer= ett ord för alla Romanifolkets olika grupper,Resande(Romanifolket/Romano),Kelderascha,Kalo,sinti,Lovari,Arjlie ect

 

 

 

 

Romanifolket  kommer enligt forskare ursprungligen från Indien.

Från Indien utvandrade vi i början av 700-talet efkr.

 Ingen vet riktigt varför vi började vår utvandring.

 Det kan ha varit pga. krig, svält, regimskifte eller något annat som påverkade oss så mycket att man började att utvandra genom Asien och till Europa.

Denna uppfattning är dock framtagen av icke-Romanoa forskare, buros* och alltså inte av oss själva. Detta märks bland annat på att vårat modersmål Romani som har så stort ordföråd av indiska ord från de gamla indiska språken sanskrit och Prakrit.

(*Alla som inte är Romanifolk kallar romerna för buro,buros,ghana, alltså en icke-romano.)

 

yrken som var tidstypiska och traditionella för Romanifolket var hästhandel, cirkus och tivoliverksamhet, förtenning, förgyllning, guld, olika tjänster på gårdar och silversmide samt musik.

De flesta Romanoa är än idag väldigt talangfulla och det är inte ovanligt att man ser i tidig ålder hos Romani barn att dom kan sjunga, dansa eller spela på något musikinstrument.

Musiken finns med genom hela livet och flyter i vårat blod.

 

Under vår långa vandring från östernsland

anländer vi till Europa år 1312 och då landsteg vi på den grekiska ön Kreta.

Grekerna döper den märkliga folkgruppen till ”atsinganos”, vilket betydde de främmande eller den svarta främlingen. Benämningen ”atsinganos” förföljde våran vandring över Europa och ändrades från land till land. ”Atsinganos”, ”tsingari”, ”gitanos”, ”gitan”, ”zigeuner”, ”zigöjner”, ”zigenare”,"Sikeiner" ”gipsy”, ”tzigan””tataros” "tartare" "tattare" m.fl.

 

En Italiensk pilgrim omtalar "dem" 1384 som "ROMITRI" och slutet av 1400-talet igenkänner den tyske pilgrimen Bernhard von Breydenbach "dem" som samma som de "Zigeuner" som nyss inkommit till Tyskland.

 

Vi omnämns redan år 1420 och detta är dom första Romanifolken som var på vandring uppåt mot norden år 1420 i Deventer,Holland.

Där det finns en nedteckning om "Härskaren Andreas,hertig av lilla Egyptien"med sitt följe på 100 personer och 40 par hästar,fördrivits från sitt land för att de blivit kristna till tron.

Från Paris i Frankrike år 1427 berättas om samma Andreas med följe,där man även ger en kort beskrivning av deras kvinnor;Kvinnorna bar långa svarta kjolar och färgranna kläder ovanför midjan,hade hål i öronen där de bar silver öronringar och det fanns "häxor"i sällskapet som såg i folks händer om vad som skulle hända dem i framtiden.

 

Den absolut kända och första vittnesbörden om romanifolk i Norden är från år 1505,då ett stort "följe mörkhåriga människor "kom till Danmark under ledning av Antonius Gagino, som uppgavs vara en Egyptisk greve från lilla Egyptsienland. Gagino påstod att hans följe blivit utskickade på pilgrimsfärd genom det kristnade Europa av den Apostoliska Påvestolen.

 

Vi kallar oss själva för Romano (uttalas rråmmano el rråmmanå) vilket kan översättas till Människa.

 

Här följer några viktiga årtal för romanifolkets  ankomst till olika europeiska länder:

År 1426 i Spanien

År 1430 i England

År 1453 i Frankrike

År 1500 i Ryssland

År 1509 i Polen

 

 

 De första resande som var på vandring uppåt mot norden redan år 1420 i Deventer,Holland.Där det finns en nedteckning om "Härskaren Andreas,hertig av lilla Egyptien"med sitt följe på 100 personer och 40 par hästar,fördrivits från sitt land för att de blivit kristna till tron.
Vidare i Bologna i Italien från ca samma tid omnämns:"Härskaren Andreas och hans följe på 200 personer,män kvinnor och barn och många hästar."samt hans hustru som kunde förutsäga vad som skulle hända en person i dennes liv och många andra underliga ting.

Senare från Paris i Frankrike år 1427 berättas om samma Andreas med följe,där man även ger en kort beskrivning av deras kvinnor;Kvinnorna bar långa svarta kjolar och färgranna kläder ovanför midjan,hade hål i öronen där de bar silver öronringar och det fanns "häxor"i sällskapet som såg i folks händer om vad som skulle hända dem i framtiden.

Den absoult kända och första vittnesbörden om resande i Norden är från år 1505,då ett stort "följe mörkhåriga människor"kom till Danmark under ledning av Antonius Gagino,som uppgavs vara en Egyptisk greve från lilla Egyptsienland.Gagino påstod att hans följe blivit utskickade på pilgrimsfärd genom det kristnade Europa av den Apostoliska Påvestolen...

Året innan de kommer till sverige,år 1511 kom ett nytt följe till Danmark,denna gång under ledning av en Junker Jörgensen,det var troligen denna grupp som påföljande år 1512 kom till stockholm,Sverige där dom omnämns i Stockholms stads tänkebok den 29 september 1512.Det står..
att läsa om en Okänd folkgrupp med främmande Utseende,annorlunda seder och ett obegripligt språk som hade slagit sig neder i Stockholm.Det rörde sig om 30 tal familjer,anförda av en greve herr.Antonius med sin grevinna,,

Läs sedan vidare i Olavus Petri,i en Swensk Cröneka från anno 15 12...

Samma år her steen war hövitsman worden kom en part af thet folket som fara omkring ifrå thet ena till thet andra,them man kallar Tartare,hijt i landet ock till Stockholm,förra hade the Aldrigh her Warit!
 

 

År 1512 hamnar vi i Sverige.

Genom tyskland och Danmark lyckas vi ta oss igenom och upp till Sverige senare upp till Norge och Finland.

I början av våran ankomst hyllas vi och man tar i mot oss med öppna armar.

Vi utger oss för att vara "kristna pilgrimmer" från "Lilla Egyptsienland",och med lejdebrev från olika kungar(Skottland och Danmark) passerar vi ostört de olika landgränserna.

Vi har grevar med sina grevinnor i vårt följe, hästar och massa små barn.

Vidare kan man läsa om de första säkra nedskrivna uppgifterna om oss i Sverige från år 1512.

Olaus Petri har i en Swensk Cröneka"följande notis:>>Samma åår her Steen(Sten Sture)war höffuitsman worden kom en part aff thet folket som fara omkring ifrå thet ena landet til thet andra,them man kallar Tartare,hijt i landet och til Stockholm,förra hadhe the aldig her warit>>Vidare kan man läsa i Stockholms stadstänkebok från den 29 september 1512 där man får en mera utförligare presentation av detta följet.

 

Tiden går och snart vänder vår lycka mot vår olycka och förföljelserna och förordningar om vårt folk sätts igång. Dessutom talar vi ett språk som inte liknar något annat man hört tidigare så misstänksamheten mot oss är stor.

Man började att hets jaga oss genom skogarna och fördriva oss ut ur landet många av vårt folk drevs till Finland som förövrigt var svenskt då, andra fördrevs till Tyskland.

Men hur dom än skickade bort oss så kom vi i stora skaror tillbaka igen.

 

Detta är början till vår historia i Sverige.

En historia full av förföljelse, fördomar, misstänksamhet, utanförskap och lidande.

Sverige och det svenska folket inledde en aggressiv strategi för att vi självmant skulle lämna landet Sverige och aldrig mer återvända.

 

År 1560 var Gustav Wasa kung över Sverige. Han var mycket grym mot oss som levde i Sverige under denna tiden.

 En annan kung som behandlade romer illa var Johan den 3:e. Han tvingade Romanifolket samt deras barn att arbeta som slavar i gruvorna. Många av dem dog av det hårda arbetet.

 Drottning Kristina gav order om att alla Romanifolk eller ”Tattare/ziguner som vi kallades”skulle avrättas eller bli hängda. Deras kvinnor och barn skulle utvisas ifrån Sverige, därefter blev de mördade av drottning Kristinas lego-soldater.

 

 

Finland fick sina romer från Sverige under 1500-talets senare hälft, våran första framstöt mot Finland år 1559 hade stoppats på Åland.

 

År 1584 omtalas en del"tartare",bärande svenska för och efternamn,som fångar på Åbo slott,dit Pontus de la Gardie låtit dom föras på grund av böndernas klagomål.

Och år 1597 berättar ståthållaren på Nyslott Götrik Finke om "tartareskaror" på över 100 personer,vilka kringvandrade i Savolax och som säger sig ha för avsikt att driva över tillbaka till Sverige.

Under hela slutet av 1500-talet fram till att Sverige och Finland fick stängda gränser år 1808 hade romanifolket täta förbindelser mellan varandra.

Särskilt för det svenska romanifolket var gränsstängningen negativt ur ras synpunkt t,det betydde nämligen ett ständigt tillskott av äkta romaniblod som motvikt mot de förbindelser som knötos utanför romanistammarna inom Sverige.

Vidare kan nämnas att även Estland hade  zigenare som kallades för "Laiuse-zigenare", dom talade en romanidialekt som innehöll många svenska och finska lånord och som till skillnad från andra zigenardialekter i Baltikum och Ryssland står den finska och svenska romanidialekten nära.

Detta visar att deras förfäder invandrat till Estland genom Sverige och Finland redan under den svenska tiden och alltså var besläktade med oss Romanifolk i Sverige och dom som kallar sig för Kaale i Finland.

(Alla Laiuse-romer blev avrättade och utrotade av nazisterna under 2dra världskriget)

 

År 1637 kom det en ny lag till Sverige. Alla ”Tattare/ziguner” (Placat om Tartarnes fördriwfande af landet”) kunde bli avrättade utan någon rätt till rättegång. Denna lag gällde en bra bit in på 1800-talet.

Många förvisades på 1600- och 1700-talet till orter i gränstrakter mot Ryssland, orter som numer tillhör Finland. Några tusen av senare generationer till dessa romer har återvänt till Sverige efter 1954, då restriktionerna mot invandring av romer lättade. Många, framför allt finska romer, har sedan dess flyttat fram och åter mellan länderna. Under 1700-talet förändrades politiken successivt mot att försöka assimilera romer, bl.a. genom lösdriverilagar, som förbjöd kringströvande. Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet kom en ny grupp romer från Ryssland via Finland och från Ungern via Frankrike och Danmark. De åtta släkter som kom i den emigrationsvågen tillhörde framför allt släktena keldaresha, lovara och tjurari. Under 1960-och 70-talen kom flyktingar från olika länder i Europa. Med den sista strömmen av romska flyktingar under 1980- och 90-talen har ett stort antal utomnordiska romer kommit från olika delar av östra Europa, främst från forna Jugoslavien. Det finns alltså Romanifolk släkter, som bott i Sverige i århundraden( resandefolket dom första Romanifolken) medan andra är nyanlända flyktingar eller invandrare från 1960- och 70-talet och framåt. De romer som finns i Sverige är således en mycket heterogen grupp. Trots att romerna bott i många olika länder och inte haft ett eget land sedan de lämnade Indien, har de lyckats bevara en gemensam identitet och kultur.

 

I  Sverige har bestämts att resandefolket ska räknas till den nationella minoriteten romer. I Norge däremot har den norska staten bestämt att resandefolket och romerna bildar varsin egen minoritetsgrupp.

Hur många romer som finns i Sverige idag, är omtvistat. De officiella siffrorna brukar vara cirka 15 000 – 20 000 samt minst 20 000 resande. I Sverige har statliga myndigheter gjort en indelning i svenska, finska, utomnordiska, nyanlända samt resande romer. *Resandefolkets språk är romani, även kallat romani chib (chib betyder språk) eller *romanes. Ursprunget till romers språk är de indiska språken sanskrit, hindi och punjabi.

 

*( romanes betyder på romskvis, på scando-Romani Romanot= på Romanot vis/sätt).

Resandefolket ( romanifolkets dialekt är Svensk,scando romani)

 

Tack vare att Romanifolket bott i många skilda länder har många låneord infogats från länder där vi bott. Romani har därmed utvecklats på olika sätt och man räknar idag med att det finns cirka 60 olika dialekter. Vanligt förekommande dialekter i Sverige är scando-romani ( resandefolkets romani ) , kelderash, lovari, arli, kaale (finsk romani), sinti För att kunna kommunicera internationellt eller nationellt mellan olika grupper av romer, används oftast kelderash eller arli. Alla romer talar dock inte romani eller kan bara vissa ord. Romernas utsatta situation har bidragit till att vissa grupper upphört med att tala och utveckla sitt språk.

 

År 1914 förbjöds romer att komma in i Sverige. Den lagen upphörde 1954.

 

*romer= ett ord för alla Romanifolkets olika grupper,Resande(Romanifolket/Romano),Kelderascha,Kalo,sinti,Lovari,Arjlie ect

 

År 1939-1945 ( andra världskriget ) mördades omkring 1 miljon romer om inte mer i koncentrationsläger av nazister runtom i Europa. Många romer mördades även ute i skogarna av vanliga människor som såg sitt tillfälle att bli av med romerna under nazitiden.

 Nazisterna tillfångatog många romska barn och utförda grymma experiment på dem.

De romer som överlevde nazisternas förföljelse var många gånger de romer som underhöll nazisterna med romsk musik. Romerna har tyvärr inte uppmärksammats på samma sätt som t.ex. judarna och deras öde i Förintelsen.

Den tyska staten erkände inte förrän i början på 1980-talet att även romer föll offer för Förintelsen och nazisternas ideologi.

 

Romska barns skolgång i Sverige förhindrades tidigare av att romer inte fick tillåtelse att stanna längre än några dagar på samma ställe. Först 1960 fastställdes att romska barn skulle integreras i den vanliga skolan. Vid samma tid hade de flesta romska familjer flyttat in i permanenta bostäder.  Fortfarande möter romer många gånger negativa attityder, fördomar och diskriminering, både i samhället och i skolan.  Detta har hos många romer skapat en avvaktande hållning gentemot majoritetssamhället (buron) och ibland också gentemot skolan.

 

 

år 2000 blir vi en egen minoriet

 

Nu tror du som läser att detta var säkert för 300 år sedan.

Då tror du fel.

 

Rätt till skolgång för romer och rätten till en fast bostad fick romerna först 1959. och vi blev först en Etnisk folkgrupp år 2000 Alltså efter 447 år i detta land!

 

Egen flagga och nationaldag 
Romerna har sedan 1971 en egen flagga och en egen nationaldag med tillhörande nationalsång. Flaggan tillkom under den första romska världskonferensen som hålls i London 1971. Det var då som FN, Förenta Nationerna erkände romerna som internationell minoritetsgrupp. Dagen som konferensen genomfördes var den 8 april och romerna tog denna dag som sin egen nationaldag. Flaggan är grön och blå med ett rött vagnshjul i mitten. Färgerna och hjulet symboliserar jorden, himlen och vandringen. Nationalsången ”Gelem, gelem”, betyder ”jag har vandrat långa vägar” sjungs av samtliga romska grupper i hela världen på olika dialekter

 

Varför har första vandrigen Romanifolk i norden har mer av nordiska drag, än sen ankomna romer?( citat från Allan etzler forskare 1944)

Många forskare inom etnografi har försökt att fastställa vårt ursprung, många teorier har varit helt avvisande och många har till och med påstått att vi skulle härstamma från vanlig svensk allmoge. Detta är absolut helt absurt och ingår bara i den diskriminering som började redan under medeltiden mot oss. Några forskare har däremot lagt fram bevisen för sina andra naiva kollegor genom sekler och en av dessa forskare Allan Etzler är den som varit mest trovärdig och hållit sig till sanningen om vår historia och identitet. han säger citat "Vi har med bestämdhet kunnat fastställa att Tattarna är verkligen ZIGENARAVKOMLINGAR.

Omständigheterna kring uppkomsten av denna blandras äro imellertid icke utredda och säkerligen svåra att utreda.

Tattarna själva äro visserligen väl medvetna om att de tillhöra en från svenska folket i övrigt "Skiljaktig stam", men de sakna i allmänhet, såvitt jag(Allan Etzler)kunnat finna, känsla av att tillhöra zigenarrasen.

De känna därför ingen stammgemenskap med de SENARE TID inkomna Zigenarna,som nomadisera inom landet.Eilert Sundt säger för 100 år sedan i sin "Beretning"att zigenarrasen som förut under förföljelsernas tryck segt hållit samman,flerstädes i Europa visar tecken till att FÖRSVINNA genom att smälta samman med tiggar och tjuvföljen av annan nationalitet.

Ur sådana lösa och slappa förbindelser ha emmelertid ICKE våra tattarsläkter vuxit fram.

Då skulle de icke kunnat BEVARA sin ZIGENARPRÄGEL i UTSEENDE och karaktär eller sin kunskap om ZIGENARNAS STAMMHEMLIGHETER beträffande SPRÅK och Förvärvsgrenar.

Tattare göra än idag gällande(1944),då de tala om sitt inhemska påbrå att detta för deras del inskränker sig till enstaka ingiften av bonddöttrar eller bondhustrur i stammen

Troligen har på detta sätt tattarna i huvudsak fått sina tillskott av landets blod från allmogen från mera ostadiga och äventyrliga element bland den bofasta befolkningen i de trakter där deras OBLANDADE ZIGENARFÄDER haft sina förnärmsta tillhåll"...

 

I det föregående har vi funnit att orden Zigenare och Tattare länge använts som ett synonymt namn på samma FOLKGRUPP i Sverige.

Sedan den gamla svenska Zigenarstammen mer och mer förlorat sin yttre zigenarprägel skilde sig orden åt i betydelseavseende.

Zigenarnamnet övergick helt naturligt till SENARE inkomna romer som stammarna Kelderasch och Lovara,medans tattarnamnet fortfor att beteckna de mer eller mindre blandade avkomlingarna efter landets GAMLA  FÖRSTA ZIGENARE"....

I dag finns

 

 

Källor: Ariste.P Laiuse mustlased.Tartu 1940(med tysk resume´)Acta et commentationes univ.tartuensis.B.Humaniora. 50)  *Uber die sprache finnischen Zigeuner.Tartu 1940(annales litterarum societatis Esthonicae 1938:2)

Stockholms stads tänkar bok.

Allan Etzler Zigenarna och deras avkomlingar i sverige(Uppsala 1944)

Och zigenarnas krigstjänstgöring i sverige

Thessleff A. Wörterbuch des Dialekts der Finnländischen Zigeuner (1901),

EILERT SUNDT Fante- eller landstrygerfolket i Norge

Grellman H.M.G Historischer Versuch uber die Zigeuner.Gött 1787

Borrow G. The Bible in spain 1-3.London 1843 *The Romany Rye london 1903.*The Zincali London 1-2.1841

Björkman.S.P Dissertatio academica de Cingaris.(Preses A.GrönWall.)Uppsala 1730 Jacob Hellsing